O szkoleniu

Całość szkolenia będzie odbywać się na platformie e-learningowej.

Szkolenie składać się będzie z kilku modułów. W ich skład będą wchodzić:

  • wykłady w formie plików audio,
  • prezentacje w formie tekstowej,
  • prezentacje audiowizualne,
  • ćwiczenia,
  • zadania do wykonania,
  • testy zaliczeniowe.

Warunkiem otrzymania certyfikatu „Skuteczna Komunikacja z Klientem”, autoryzowanego przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu i Coachingu  jest zaliczenie egzaminu końcowego dostępnego na platformie (test jednokrotnego wyboru).

Uczestnik szkolenia korzysta ze szkolenia na platformie e-learningowej w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Każdy z uczestników szkolenia, który opłaci szkolenie otrzyma klucz dostępowy do szkolenia, który ważny będzie przez cały czas trwania szkolenia.

Zgłoszenia możesz dokonać już dziś poprzez niniejszy formularz.