Program szkolenia

Program szkolenia

Moduł 1 - Czym jest skuteczna komunikacja z klientem?

Jak przygotować się do rozmów ?

Czym jest subiektywna mapa odbioru rzeczywistości?

Moduł 2 - Jak złapać pierwszy kontakt z klientem i go nie stracić?

Strategie budowania szybkiego kontaktu z klientem.

Rola zmysłów w skutecznej komunikacji z klientem.

Moduł 3 - Sztuka zadawania pytań.

Jak rozmawiać z klientem?

Rodzaje pytań: dopełniające, rozstrzygające, sugerujące, refleksyjne, hipotetyczne, naprowadzające, implikujące potwierdzenie i inne.

Moduł 4 - Ukryte sugestie.

Jak w sposób niezauważalny przemycać do wiadomości klienta ważne dla nas informacje?

Presupozycje nt. świadomości, pozornego wyboru, zmiany czasu.

Moduł 5 - Typologia klienta.

Metaprogramy kluczem do filtrów decyzyjnych Twojego klienta.

Metaprogramy: podobieństwa-różnice, autorytet zewnętrzny – wewnętrzny, dążenie – unikanie, procedury – opcje.

Moduł 6 - Odpieranie zastrzeżeń klienta.

Jak sobie radzić z zastrzeżeniami ze strony klienta?

- ukryte wątpliwości,

- brak potrzeby,

- zastrzeżenia finansowe,

- wymówki,

- zastrzeżenia do produktu bądź usługi.

Strategie odpierania zastrzeżeń

- strategia aikido,

- strategia czasownikowa,

- trójkąt zastrzeżeń.

Moduł 7 - Podsumowanie zdobytej wiedzy

Egzamin

 

Leave a Reply